Thiết kế Website trường Phổ thông Newton

299
Ngày thực hiện: 10-05-2011
URLhttp://ngs.edu.vn

Dự án thiết kế Website đã góp phần xây dựng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của trường đến với đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Qua quá trình hoạt động, Website của nhà trường đã góp phần to lớn vào việc giới thiệu, quảng bá đến rộng rãi các phụ huynh, học sinh, giáo viên. Đồng thời, Website cũng là công cụ trao đổi, cập nhật thông tin học tập, điểm của học sinh hàng ngày.