Thiết kế website khách sạn Cosiana Hotel

220
Ngày thực hiện: 15-10-2012
URLhttp://cosianahotel.vn

Khách sạn Cosiana Hotel là một trong những khách sạn có tiếng ở Hà Nội

Chủ khách sạn là người Malaysia gốc Ấn Độ đầu tư.

Web đang được chờ chuyển hosting và tên miền để chạy chính thức