Thăm quan và làm việc với các lãnh đạo bên công ty Nội Thất Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

82

Một số hình ảnh buổi chiều đến thăm quan & làm việc với các anh bên Công ty Nội Thất Xuân Hoà. Một thương hiệu quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam.