Lần đầu Nguyễn Hữu Việt được lên sóng truyền hình với cương vị là Ban giám khảo chương trình Sáng Tạo Việt Số 9 năm 2013 đã phát sóng 9h sáng chủ nhật ngày 24/3/2013 và phát lại 9h sáng thứ 2 ngày 25/3/2013 trên kênh VTV3

Thông tin thêm về Nguyễn Hữu Việt:

+ Là CEO công ty http:///Digitalstar.vn
+ Facebook: https://goo.gl/E4Dq4W
+ Twitter: https://goo.gl/GSoxVB
+ Linkedin : https://goo.gl/0iWpUI

Các dự án:

+ http://digitalstar.vn
+ Tư vấn Doanh Nghiệp
+ GV Unica : https://goo.gl/KxEhKm
+ Amazon FBA, T-SHIRT,CLICKBANK,YOUTUBE,…