Kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết là gì?

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là một hình thức Marketing dựa trên hiệu suất. Đây là một cách để các doanh nghiệp, công ty tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của mình dựa trên nền tảng Internet. Trong đó, một Publisher sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều Advertiser khác và được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng truy cập, doanh số bán hàng hoặc mức độ thành công của đơn hàng

CƠ BẢN ĐƯỢC PHÂN CHIA LÀM HAI KIỂU TIẾP THỊ LIÊN KẾT

  1. Dành cho sản phẩm vật lý ( Gồm các hành hóa thông thường hàng ngày,…)
  2. Dành cho sản phẩm Số (Gồm các phần mềm, ebook,Khóa học online,…)

Cách thức kiếm tiền qua hình thức này như thế nào?

Làm tiếp thị liên kết có thể coi là một nghề độc lập mà người làm tiếp thị liên kết tự do về thời gian, chủ động sắp xếp công việc. Có nhiều hình thức tiếp thị sản phẩm khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là những hình thức sau:

  • Tiếp thị qua Social media
  • Tiếp thị qua Email Marketing
  • Xây dựng niche site tiếp thị sản phẩm
  • Xây dựng authority site tiếp thị sản phẩm
  • Sử dụng Youtube làm tiếp thị liên kết

Một Số Kênh Phổ biến mọi người hay tham gia kiếm tiền

Affiliates Sản phẩm vật lý

Một số kênh tiêu biểu

Affiliates Sản phẩm Số

Một số kênh tiêu biểu

Affiliates ở Việt Nam

Một số kênh tiêu biểu

Tư Vấn Miễn Phí Nếu Như Bạn Mong Muốn Cách Thức Kiếm Tiền Này?

Liên hệ